Kwalifikacja A27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.