Kwalifikacja A27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.