Kwalifikacja A27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.