Kwalifikacja A27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.