Kwalifikacja A27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.