Kwalifikacja A27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.