Kwalifikacja A27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.