Kwalifikacja A27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.