Kwalifikacja A30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.