Kwalifikacja A30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.