Kwalifikacja A30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

październik 2016

Kwalifikacja A.30 – październik 2016