Kwalifikacja A30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

styczeń 2018

Kwalifikacja A.30 – styczeń 2018