Kwalifikacja A30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.