Kwalifikacja A31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.