Kwalifikacja A31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.