Kwalifikacja A31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.