Kwalifikacja A31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.