Kwalifikacja A31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.