Kwalifikacja A32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.