Kwalifikacja A32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

czerwiec 2017

Kwalifikacja A.32 – czerwiec 2017