Kwalifikacja A32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.