Kwalifikacja A32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.