Kwalifikacja A32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

październik 2016

Kwalifikacja A.32 – październik 2016