Kwalifikacja A32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.