Kwalifikacja A32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.