Kwalifikacja A32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.