Kwalifikacja A33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.