Kwalifikacja A33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.