Kwalifikacja A33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.