Kwalifikacja A33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.