Kwalifikacja A33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.