Kwalifikacja A33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.