Kwalifikacja A34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

czerwiec 2017

Kwalifikacja A.34 – czerwiec 2017