Kwalifikacja A34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.