Kwalifikacja A34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.