Kwalifikacja A35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

czerwiec 2013

Rozwiąż test ponownie.