Kwalifikacja A35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.