Kwalifikacja A35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.