Kwalifikacja A35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.