Kwalifikacja A35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.