Kwalifikacja A35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.