Kwalifikacja A35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.