Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości

Zadania z informatora – RL.3