Kwalifikacja A36 Prowadzenie rachunkowości

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.