Kwalifikacja A37 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik żeglugi śródlądowej (315216)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014