Kwalifikacja A38 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik żeglugi śródlądowej (315216)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2016