Kwalifikacja A39 Pełnienie wachty morskiej i portowej

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik nawigator morski (315214)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016