Kwalifikacja A4 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Operator maszyn w przemyśle włókienniczym (815204), Technik włókiennik (311932)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2015