Kwalifikacja A40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik procesów introligatorskich (311936), Technik procesów drukowania (311935)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016