Kwalifikacja A44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.